Συνεργασία στα logistics αποθήκευσης και παραγωγής

Η συνεργασία σε δραστηριότητες που αφορούν τα logistics στον τομέα της αποθήκευσης και της παραγωγής αντιπροσωπεύει έναν αποτελεσματικό τρόπο εξασφάλισης των υλικοτεχνικών και κατασκευαστικών διαδικασιών, για τις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος εταίρος – συνεργάτης είναι υπεύθυνος. Η Wellpack είναι η πιο αποδοτική και ασφαλής λύση για κάθε δραστηριότητα logistics, αποθήκευσης, παραγωγής και εκτελείται από την βάση μας ή από εργαζόμενους μέσω πρακτορείων. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τους προσεκτικά επιλεγμένους και εκπαιδευμένους υπαλλήλους μας ή από ολόκληρες ομάδες εργαζομένων στις δικές σας εγκαταστάσεις.

Αποθήκες – τοποθέτηση και αποθήκευση εμπορευμάτων (VZV), διακίνηση εμπορευμάτων, συναρμολόγηση παραγγελιών (NZV), παραλαβή εμπορευμάτων, τιτλοφόρηση, διαλογή, συναρμολόγηση και συσκευασία εμπορευμάτων, εργασία με συστήματα διαχείρισης αποθήκης (VPS), εγκαταστάσεις κατάψυξης

Εγκαταστάσεις παραγωγής – εγκατάσταση, συναρμολόγηση, λειτουργία εξοπλισμού, εργασία σε απαιτητικές συνθήκες

… Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες μας;

 • Εταιρείες των οποίων ο όγκος δραστηριότητας υπόκειται σε εποχιακές διακυμάνσεις ή κύκλους παραγωγής (περιόδους αιχμής αποστολών, περιόδους αιχμής παραγωγής)
 • Επιχειρήσεις που επιθυμούν βελτιστοποίηση κόστους στον τομέα των εσωτερικών διαδικασιών και του ανθρώπινου δυναμικού (βελτιστοποίηση του αριθμού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης – μέρος των καθηκόντων τους αναλαμβάνονται από εξωτερικό πάροχο)
 • Εταιρείες που ήδη απασχολούν προσωπικό μερικής απασχόλησης και επιθυμούν να μεταφέρουν τις προγραμματισμένες βραχυπρόθεσμες εργασίες τους σε εξωτερικό πάροχο
 • Εταιρείες που επιθυμούν να πληρώνουν μόνο για την πραγματοποιηθείσα εργασία

… πλεονεκτήματα της WELL PACK

 • αποδεδειγμένη αύξηση της παραγωγικότητας των εργασιών
 • βελτιστοποίηση του κόστους εργασίας, πρόσληψη και οργάνωση εργαζομένων και εξοπλισμού ασφάλειας
 • ικανότητα ανταπόκρισης στην παραγωγή και την αποστολή κατά τις περιόδους αιχμής – σταδιακή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των 24 ωρών
 • μείωση του κόστους μέσω του περιορισμού του νόμιμου χρόνου εργασίας
 • σαφείς και πλήρως διαφανείς δαπάνες
 • εγγύηση σταθερότητας της ομάδας των εργαζομένων σε περίπτωση μακροχρόνιας συνεργασίας
 • μόνιμη διαχείριση και λειτουργία, του επιφορτισμένου με την εργασία σας, χώρου
 • σύμβαση εγγύησης και ανάληψη ευθύνης του τμήματος ή εγκατάστασης ανάθεσης της εργασίας

… διαδικασίες

 • προετοιμασία του έργου και υπογραφή σύμβασης
 • επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα
 • εργασιακή κατάρτιση υπό την ηγεσία της διεύθυνσης της Well Pack και του πελάτη
 • τακτικές διαδικασίες λειτουργίας και διαχείρισης με την διεύθυνση της WELL PACK
 • τακτική παρακολούθηση της απόδοσης / ενδεχόμενη αντικατάσταση του εργαζομένου
 • τακτική, ευέλικτη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων κλιμακωτών αυξήσεων „μέρα με τη μέρα“
 • μηνιαία αναφορά – έκθεση εργασίας – χρέωση υπηρεσιών

Specify your requirements here!
And request references from our clients here!